November 18, 2015

MAKLUMAT SYARIKAT

Cookies Queen telah ditubuhkan pada Oktober 2015 yang dikendalikan seramai 4 orang pelajar usahawan. Syarikat ini merupakan langkah pertama kami untuk berjinak dalam bidang keusahawanan ini. Queen Cookies berdaftar dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan no pendaftaran : _______________